سرفصل درس ها و متون درسی رشته فلسفه و کلام اسلامی

آرم مرکزتخصصی فلسفه و کلام اسلامی

جدول تغییرات دوره رشته فلسفه

جدول تغییرات دوره رشته کلام

********************************************

سرفصل دروس رشته فلسفه اسلامی و رشته کلام اسلامی

به منظور اطلاع از محدوده و حذفیات اصول و فقه 1تا4 اینجا کلیک کنید
تذکر مهم : به اطلاع طلاب محترم می رساند: کتاب «اطعمه، اشربه و کتاب دیات» از درس فقه استدلالی4، در امتحان پایان نیمسال دوم 98 حذف می باشد.

به منظور اطلاع از محدوده و حذفیات تفسیر1و2 اینجا کلیک کنید