سرفصل درس ها و متون درسی رشته فلسفه و کلام اسلامی

آرم مرکزتخصصی فلسفه و کلام اسلامی

قابل توجه طلاب ورودی قبل از 97:
قبل از انتخاب واحد، جداول زیر را مطالعه و طبق اطلاعات جدول، برای انتخاب دروسی که دیگر ارائه نمی شود یا به دلیل تغییر کد یا تعداد واحد درسی، امکان اخذ آن را ندارید، از طریق «ارسال پیام به آموزش» نسبت به انتخاب درس اقدام کنید؛ بعد از بررسی و پذیرش، واحدهای مربوطه توسط آموزش ثبت خواهد شد.

جدول تغییرات دوره رشته فلسفه

جدول تغییرات دوره رشته کلام

*****

 

سرفصل دروس رشته فلسفه اسلامی و رشته کلام اسلامی

 

 *** دروس پیشنیاز سطح3و4 ***

فلسفه 94 واحدی

کلام 94 واحدی

سطح 4ـ حکمت متعالیه

کلام ـ سطح 4

تذکـــــر مهم : رعایت پیش نیاز دروس در انتخاب واحد الزامی است.

 

 ***به منظور اطلاع از "مشخصات دروس" نیمسال اول 1402 پیوندهای زیر را فعال کنید***

دروس رشته فلسفه اسلامی نیمسال اول 1403- 1402

دروس رشته کلام اسلامی نیمسال اول 1403- 1402

دروس رشته کلام اسلامی با گرایش مهدویت نیمسال اول 1403- 1402

دروس پیش نیاز تکمیلی نیمسال اول 1403- 1402

دروس رشته کلام اسلامی بین الملل نیمسال اول 1403- 1402