سرفصل درس ها و متون درسی رشته فلسفه و کلام اسلامی

آرم مرکزتخصصی فلسفه و کلام اسلامی

قابل توجه طلاب ورودی قبل از 97:
قبل از انتخاب واحد، جداول زیر را مطالعه و طبق اطلاعات جدول، برای انتخاب دروسی که دیگر ارائه نمی شود یا به دلیل تغییر کد یا تعداد واحد درسی، امکان اخذ آن را ندارید، از طریق «ارسال پیام به آموزش» نسبت به انتخاب درس اقدام کنید؛ بعد از بررسی و پذیرش، واحدهای مربوطه توسط آموزش ثبت خواهد شد.

جدول تغییرات دوره رشته فلسفه

جدول تغییرات دوره رشته کلام

*****

 

سرفصل دروس رشته فلسفه اسلامی و رشته کلام اسلامی

 

 *** دروس پیشنیاز سطح3و4 ***

فلسفه 94 واحدی

کلام 94 واحدی

سطح 4ـ حکمت متعالیه

کلام ـ سطح 4

تذکـــــر مهم : رعایت پیش نیاز دروس در انتخاب واحد الزامی است.

 

 ***به منظور اطلاع از "مشخصات دروس" نیمسال اول 1401 پیوندهای زیر را فعال کنید***

مشخصات دروس سطح 3 رشته ‌فلسفه اسلامی همه دوره ها (قبل و بعد97)

مشخصات دروس رشته کلام اسلامی سطح3

مشخصات دروس رشته کلام اسلامی با گرایش مهدویت سطح3

مشخصات دروس رشته کلام اسلامی سطح3 طلاب غیر ایرانی

مشخصات دروس پیش نیاز تکمیلی 1-1401