برنامه امتحانات پایانی مرکز تخصصی فلسفه و کلام / نیمسال دوم 1403-1402

طلاب محترم! جهت مشاهده برنامه امتحانی میان ترم و پایان ترم (روز و ساعت امتحانات ) به "سامانه دانش پژوهان/امور آموزشی/فرم تثبیت انتخاب واحد" مراجعه نمایید.

برنامه امتحانات پایان ترم سطح3

برنامه امتحانات پایان ترم سطح4