جزوات درسی نیمسال دوم 99-98

5bf924caa1a12

به منظور دریافت جزوه درس مربوطه، بر روی عنوان درس کلیک کنید.

کتب و جزوات دروس رشته مهدویت(خودخوان) :

تفسیرقرآن 1 و 2 رشته مهدویت

ادعیه و زیارت شناسی مهدویت

تاریخ تحلیلی عصر امامت

روش تبلیغ

مأخذ شناسي

عربی معاصر

جزوات دروس مشترک فلسفه و کلام:

تفسیر قرآن 1

تفسیر قرآن 2

 

جزوات دروس رشته فلسفه اسلامی :

جزوات درس فلسفه علم - استاد نورمحمدی :

جزوه درس اول - مفهوم شناسی علم و فلسفه

جزوه درس دوم- تعریف فلسفه علم

جزوه درس سوم - مقدمه ای بر روش شناسی علم

درس چهارم - تاریخچه روش شناسی علم

درس پنجم - استقراء گرایی

درس ششم - نقد استقراء گرایی

درس هفتم - ابطال گرایی

درس هشتم؛ نقد ابطال گرایی

جزوه درس تاریخ فلسفه غرب1 ـ استاد برهان :

غرب1 استاد برهان(فایل1)

 غرب1 استاد برهان(فایل2)

غرب1 استاد برهان(فایل3)

غرب1 استاد برهان(فايل4)

جزوه درس تاريخ فلسفه غرب2 ـ استاد عابديني :

غرب2 استاد عابديني

 

جزوات دروس رشته کلام اسلامی :

جزوه درس تاریخ کلام امامیه - استاد آخوند :

تاریخ کلام امامیه استاد آخوند

جزوات درس فقه الحدیث اعتقادی - استاد رنجبر حسینی :

جلسه اول.برهان معقولیت

جلسه دوم.عالم ذر

جلسه سوم برهان فسخ عزائم

جلسه چهارم- برهان حدوث

جلسه پنجم.معنای یکتایی خداوند1

جلسه ششم . معنای یکتایی خداوند2

جلسه هفتم. توحید ذاتی

..جلسه هشتم.توحید صفاتی1. لفظ شناسی

جلسه نهم -توحید صفاتی2-وجود شناختی و معنا شناسی

جلسه دهم افعالی

جلسه یازدهم.قضا و قدر الهی

جلسه دوازدهم..جبر و اختیار

جلسه سیزدهم .بداء

 جلسه چهاردهم ..عدل الهی و شرور

جلسه پانزدهم کلیات نبوت

جلسه شانزدهم ا هداف بعثت انبیاء

جلسه هفدهم ویژی های انبیاء1

جلسه هجدهم ویژگی های انبیاء2

 جلسه نوزدهم نبوت خاصه.پیامبر اکرم1

 جلسه بیستم نبوت خاصه.2

جلسه 21 امامت عامه 1

جلسه22 امامت عامه2

جلسه 23 امامت امیرالمؤمنین علیه السلام

جلسه24 حقیقت مرگ

جلسه 25 برزخ

جلسه 26 براهین اثبات ضرورت معاد

جزوات درس کلام استدلالی(مهدویت) - استاد اسدی خانوکی :

طول عمر

معرفی امام

ولادت حضرت

نسب امام زمان

مهدی موجود

غیبت

نقش امام غایب

انتظار

علائم ظهور

 حکومت وبرنامه حضرت

شرایط ظهور

رجعت نهایی

جزوات درس زبان تخصصی ـ استاد وفایی:

فایل متنی زبان تخصصی استاد وفایی

جزوه تصویری زبان

جزوه درس فلسفه دین1 ـ استاد رجبی:

فلسفه دین1 استاد رجبی