اطلاعیه بروزرسانی اطلاعات شخصی در سامانه آموزشی

amoozesh

در اسرع وقت نسبت به بروزرسانی اطلاعات شخصی خود خصوصاً شماره تماس و... از طریق سامانه مروارید، طبق مسیر زیر اقدام کنید:

مکاتبات اداری/ فرم های درخواست/ درخواست ورود اطلاعات پایه/ مرحله نهایی/ تأیید نهایی

تـــــذکـــــر مــــهـــــم:
تبعات ناشی از ناقص بودن و بروز نبودن اطلاعات شخصی به عهده طلبه می باشد.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر