تحقیقات علمی

ضوابط و کاربرگ های کارورزی و پایان نامه سطح3

كارورزي سطح3

اطلاعيه كارورزي نيمسال اول ۱۴۰۰ مربوط به طلاب سطح۳ فلسفه اسلامي، اينجا كليك كنيد

به منظور دريافت «شيوه نامه نكارش كارورزي تحقيق سطح3» اينجا كليك كنيد

به منظور دريافت «فرم انتخاب موضوع كارورزي ـ فرم1» اينجا كليك كنيد

به منظور دريافت «طرح كارورزي تحقيق ـ فرم2» اينجا كليك كنيد

به منظور دريافت فرم انتخاب موضوع مقاله درس روش تحقيق پيشرفته ـ رشته كلام اسلامي اينجا كليك كنيد

به منظور دريافت فرم مربوط به کار عملي درس «روش تحقیق» 3واحدي- گروه کلام اسلامی اينجا كليك كنيد

پايان نامه سطح3

به منظور دريافت «طرح اجمالي» پايان نامه سطح3 اينجا كليك كنيد

به منظور دريافت «طرح تفصيلي» پايان نامه سطح3 اينجا كليك كنيد

به منظور دريافت «فرم تعيين مهلت پايان نامه» اينجا كليك كنيد

به منظور دريافت «فرم تعهد پايان نامه مختص طلاب مهدويت» اينجا كليك كنيد