تحقیقات علمی

ضوابط و کاربرگ های کارورزی و پایان نامه سطح3

مراحل تدوین مقاله درس روش تحقیق پیشرفته و کارورزی _ ویژه طلاب فلسفه اسلامی:

 به منظور اطلاع از مراحل انجام کارِ «کارورزی تحقیق» مختص طلاب سطح3 فلسفه به شیوه معرفی به استاد، اینجا کلیک کنید

«شيوه نامه نكارش تحقیق كارورزي سطح3 »

«فرم انتخاب موضوع ـ فرم1»

«طرح كارورزي تحقیق ـ فرم2»

مراحل تدوین مقاله درس روش تحقیق پیشرفته و کارورزی _ ویژه طلاب کلام اسلامی:

به منظور اطلاع از نکات مربوط به تدوین مقاله و کارعملی ( واحد درسی روش تحقیق و کاروزی) ویژه طلاب سطح3 کلام اسلامی اینجا کلیک کنید

فرم انتخاب موضوع مقاله

فرم کار عملي درس کاروزی تحقیق

شیوه نامه نگارش مقاله (1)

شیوه نامه نگارش مقاله (2)

پايان نامه سطح3

به منظور دريافت «طرح اجمالي» پايان نامه سطح3 اينجا كليك كنيد

به منظور دريافت «طرح تفصيلي» پايان نامه سطح3 اينجا كليك كنيد

به منظور دريافت «فرم تعيين مهلت پايان نامه» اينجا كليك كنيد