سرفصل درس ها و برنامه ها

جدول دروس پیش نیاز

آرم مرکزتخصصی فلسفه و کلام اسلامی

 

دروس پیش نیاز تکمیلی نیمسال اول 1403- 1402

 

 ************************رشته فلسفه************************

فلسفه 94 واحدی

سطح 4ـ حکمت متعالیه

گرایش فلسفه و کلام

 ************************رشته کلام************************

کلام 94 واحدی

کلام ـ سطح 4

کلام گرایش مهدویت

گرایش فلسفه و کلام