اطلاعیه منع از تحصیل

منع تحصیل

در موارد ذیل ، طلبه از ادامه تحصیل منع می شود :

oسه نیمسال مشروطی

  • تبصره : وضعیت طلبه در نوبت اول و دوم مشروطی ، در کمیسیون موارد خاص بررسی و نسبت به ادامه تحصیل وی تصمیم گیری می شود.

 

oتمام نشدن واحدهای درسی در طول سنوات مجاز تحصیل

oانصراف از تحصیل

oعدم مراجعه تا پایان نیمسال ، جهت تعیین وضعیت تحصیل

oمنع تحصیل به دلیل مسائل غیرآموزشی به تشخیص مراجع ذی صلاح

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر